logo
Av. V. Holjevca 42b, Novi Zagreb
Tel: +385 1 6642 242
Mob.: 099 6642 242 Fax: +385 1 6622 177

Advance set 7 m

Advance set 7
Advance set 7

Advance set 7 m

Sadržaj palete Jedinica mjere Količina
Plašt od lakog betona kom 21
Profilna cijev 133 cm kom 4
Profilna cijev 66 cm kom 1
Profilna cijev 33 cm kom 1
Priključak za ložište kom 1
Priključak za čišćenje kom 1
Betonska podloga kondenzacijske posude kom 1
Tervol izolacijska ploča uniplus m 7
Završna ploča kom 1
Vijak za pričvršćenje završne ploče kom 4
Paket dimnjaka advance kom 1
Paleta advance 140x100 cm kom 1

PDF upute za montažu

Kontakt obrazac

>
« | Povratak