logo
Av. V. Holjevca 42b, Novi Zagreb
Tel: +385 1 6642 242
Mob.: 099 6642 242 Fax: +385 1 6622 177
Politika privatnosti - GDPR!

Granat 13V

Granat 13V
Granat 13V

Granat 13V

BOJE:

Engoba: prirodnocrvena, bakrenocrvena, antracit

Glazura: bukva, keste, tikovina

Glazura - top line: jela

Razmak među letvama 330-360 mm
Pokrovna širina 213 mm
Potrebno po m2 13,0-14,2 kom.
Težina po komadu ca. 3,6 kg
Minimalni nagib krova 22°
Polaganje u crti, s pomakom

Kontakt obrazac

Ovim obrascem dostaviti ćete osobne podatke u svrhu dobivanja adekvatne ponude za uslugu i biti će korišteni isključivo u navedenu svrhu, te neće biti ustupani trećim osobama. Tvrtka Gavropro d.o.o. posluje sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka te na osnovu toga možete tražiti izmjenu ili brisanje Vaših osobnih podataka. 

« | Povratak