logo
Av. V. Holjevca 42b, Novi Zagreb
Tel: +385 1 6642 242
Mob.: 099 6642 242 Fax: +385 1 6622 177

1 - Energy Top

01_Energy-Top
01_Energy-Top

Energy Top

- mort za lijepljenje i armaturni sloj

- upotrebljava se sa toplinsko-izolacijskim pločama od EPS-a, XPS-a

- moguća upotreba i kao masa za izravnavanje na svim mineralnim podlogama

Kontakt obrazac

« | Povratak