logo
Av. V. Holjevca 42b, Novi Zagreb
Tel: +385 1 6642 242
Mob.: 099 6642 242 Fax: +385 1 6622 177

Marmolit završni sloj

Marmolit završni sloj
Marmolit završni sloj

Marmolit završni sloj

- dekorativna žbuka

- šarena žbuka na bazi drobljenog mramornog kamena i obojanog pijeska

- namijenjena finalnoj obradi podzidka

Pakiranje: 25 kg

Kontakt obrazac

« | Povratak