logo
Av. V. Holjevca 42b, Novi Zagreb
Tel: +385 1 6642 242
Mob.: 099 6642 242 Fax: +385 1 6622 177
Politika privatnosti - GDPR!

Bikrofix 20 kg 302

Bikrofix 20 kg
Bikrofix 20 kg

Šifra: 00302

Bikrofix 20 kg

Hladna polimer bitumenska pasta koja pripada asortimanu hladnih bitumenskih
premaza na osnovi organskog otapala.

Primjenjuje se:
- kao hidroizolacijski sustav u pravilu dvoslojne ili troslojne hidroizolacije u kombinaciji s jednom ili dvije staklene mrežice kao armature
- kod monolitnih i laganih krovnih konstrukcija, sa i bez većeg nagiba, lučnih krovova, kada se očekuje veći rad konstrukcije
- prije nanašanja na betonsku konstrukciju ili padni beton, postavlja se prethodno hidroizolacijska traka
- u klimatskim zonama s jakim zimama gdje se očekuju niske temperature
- kao sloj za izradu detalja
- kao sloj kod saniranja stare, dotrajale ili oštećene izolacije, kada se zahtjeva dugotrajna garancija trajanja nove izolacijske zaštite
- protiv insolacije i temperaturnog zračenja štiti se šljunkom, kamenim ili podnim pločama na PE-foliji
- može se kombinirati sa svim hidroizolacijskim trakama u kompletnom području bitumenske hidroizolacijske tehnike
- kao sloj u većinom troslojnom sustavu sa dvije staklene mrežice za hidroizolaciju podzemnih objekata protiv oborinsko površinske i procjedne vode pod pritiskom te unutarnje vode pod pritiskom
- kao hidroizolacijski sloj i antikorozivni sloj metalnih površina, cjevovoda i rezervoara

Kontakt obrazac

Ovim obrascem dostaviti ćete osobne podatke u svrhu dobivanja adekvatne ponude za uslugu i biti će korišteni isključivo u navedenu svrhu, te neće biti ustupani trećim osobama. Tvrtka Gavropro d.o.o. posluje sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka te na osnovu toga možete tražiti izmjenu ili brisanje Vaših osobnih podataka. 

<>
« | Povratak