logo
Av. V. Holjevca 42b, Novi Zagreb
Tel: +385 1 6642 242
Mob.: 099 6642 242 Fax: +385 1 6622 177

Traka American Duct 10 m 1523

Traka American Duct 10 m
Traka American Duct 10 m

Šifra: 01523

Traka American Duct

Dimenzije: 10 m x 50 mm

Kontakt obrazac

>
« | Povratak