logo
Av. V. Holjevca 42b, Novi Zagreb
Tel: +385 1 6642 242
Mob.: 099 6642 242 Fax: +385 1 6622 177

Traka American Duct 50 m 9211

Traka American Duct 50 m
Traka American Duct 50 m

Šifra: 9211

Traka American Duct 50 m

Dimenzija: 50 m x 50 mm

Kontakt obrazac

<>
« | Povratak