Kontakt 01 6642 242

Akcija Terran Synus crijepa!

Akcija Terran Synus crijepa!


Terran Synus crveni za lak i brz popravak krova. Lakoća, otpornost i trajnost betona je najbolji izbor za renoviranje krova!

Akcijska cijena: 42,99 kn/m2

- Dimenzija: 330 x 420 mm
- Težina: 3,90 kg
- Kom/pal: 240
- Širina pokrova: 300 mm
- Boja: basic crvena