Kontakt 01 6642 242

Akcija Tondach Kontinental plus crijepa!

Akcija Tondach Kontinental plus crijepa!


Tondach Kontinental plus prirodno crveni po AKCIJSKOJ CIJENI od 5,09 kn/kom

Kontinental Plus je prešani crijep sa dvostrukim, posebno dubokim bočnim utorima. Na taj način potiže se vrlo sigurno i čvrsto prekrivanje (protiv jake kiše i vjetrova). Zbog oblika TONDACH® Kontinental plus crijepa sa srednjim i prekrivnim izbočenjem, koji se u pomičnom dijelu proširuju, površina krova djeluje vrlo živopisno.

- Preporučeno letvanje: ca. 33,0 cm
- Pomično područje od 22°: ca. 29-35 cm
- Srednja pokrovna širina: ca. 20,2 cm
- Ukupna širina: ca. 24,5 cm
- Ukupna dužina: ca. 41,8 cm
- Težina po komadu: ca. 3,00 kg
- Utrošak po m2 (Minimum): ca. 14,5 kom
- Preporučeni način pokrivanja: sa preklopom
- Dozvoljeni minimalni nagib krova po ÖNORM B 3419: 27° bez sekundarnog krova od 22° sa sekundarnim krovom od 20° sa povećanim zahtjevima za sekundarni krov
- Boja: prirodno crvena.