Kontakt 01 6642 242

Armaturno željezo i mreže

GOTOVA ARMATURA ČBR Q 12
Dostupan u trgovini
6,07 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 22
Dostupan u trgovini
6,07 kn / kg
MREŽA 5 X 5 (15X15) Q 131
Dostupan u trgovini
159,23 kn / kom
MREŽA 6 X 5 (10X25) R 283
Dostupan u trgovini
219,30 kn / kom
MREŽA 6 X 6 (10X10) Q 283
Dostupan u trgovini
341,27 kn / kom
MREŽA 9 X 6 (10X25) R 636
Dostupan u trgovini
510,25 kn / kom
MREŽA 10 X 6 (10X25) R 785
Dostupan u trgovini
569,50 kn / kom
MREŽA 6,5 X 6,5 (15X15) Q 221
Dostupan u trgovini
308,84 kn / kom
ŽELJEZO Q 16 ČBR9,726 KG/KOM 6 M
Dostupan u trgovini
5,62 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 25
Dostupan u trgovini
5,93 kn / kg
MREŽA 5 X 4,2 (15X25) R 131
Dostupan u trgovini
107,71 kn / kom
MREŽA 8 X 8 (10X10) Q 503
Dostupan u trgovini
605,20 kn / kom
MREŽA 10 X 6 (15X25) R 525
Dostupan u trgovini
393,97 kn / kom
ŽELJEZO Q 6 ČBR1,332 KG/KOM 6 M
Dostupan u trgovini
5,78 kn / kg
ŽELJEZO Q 14 ČBR7,452 KG/KOM 6 M
Dostupan u trgovini
5,62 kn / kg
ŽELJEZO Q 18 ČBR13,02 KG/KOM 6 M
Dostupan u trgovini
5,62 kn / kg
ŽELJEZO Q 20 ČBR15,216 KG/KOM 6 M
Dostupan u trgovini
5,62 kn / kg
ŽELJEZO Q 22 ČBR18,348 KG/KOM 6 M
Dostupan u trgovini
5,62 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 8
Dostupan u trgovini
6,18 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 10
Dostupan u trgovini
6,07 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 20
Dostupan u trgovini
6,07 kn / kg
ŽELJEZO Q 10 ČBR3,804 KG/KOM 6 M
Dostupan u trgovini
5,62 kn / kg
ŽELJEZO Q 12 ČBR5,466 KG/KOM 6 M
Dostupan u trgovini
5,62 kn / kg
ŽELJEZO Q 25 ČBR 23,706 KG/KOM 6 M
Dostupan u trgovini
5,62 kn / kg