ARMATURNO ŽELJEZO I MREŽE

GOTOVA ARMATURA ČBR Q 10
Pošaljite upit
7,54 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 12
Pošaljite upit
7,54 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 14
Pošaljite upit
7,54 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 16
Pošaljite upit
6,80 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 18
Pošaljite upit
6,80 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 20
Pošaljite upit
6,80 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 22
Pošaljite upit
6,80 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 25
Pošaljite upit
6,80 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 8
Pošaljite upit
7,65 kn / kg
MREŽA 10 X 10 (10X10) Q 785
Pošaljite upit
1.199,56 kn / kom
MREŽA 10 X 10 (15X15) Q 524
Pošaljite upit
809,62 kn / kom
MREŽA 5 X 5 (10X10) Q 196
Pošaljite upit
307,06 kn / kom
MREŽA 5 X 5 (15X15) Q 131
Pošaljite upit
207,18 kn / kom
MREŽA 6,5 X 6,5 (15X15) Q 221
Pošaljite upit
308,84 kn / kom
MREŽA 6 X 6 (10X10) Q 283
Pošaljite upit
436,68 kn / kom
MREŽA 6 X 6 (15X15) Q 188
Pošaljite upit
294,31 kn / kom
MREŽA 7 X 7 (10X10) Q 385
Pošaljite upit
593,93 kn / kom
MREŽA 7 X 7 (15X15) Q 257
Pošaljite upit
395,25 kn / kom
MREŽA 8 X 8 (10X10) Q 503
Pošaljite upit
767,12 kn / kom
MREŽA 8 X 8 (15X15) Q 335
Pošaljite upit
516,37 kn / kom
MREŽA 9 X 9 (15X15) Q 424
Pošaljite upit
653,43 kn / kom
VILICE FI 8 15X15
Pošaljite upit
2,91 kn / kom
VILICE FI 8 15X20
Pošaljite upit
3,06 kn / kom
VILICE FI 8 20X20
Pošaljite upit
3,34 kn / kom