ARMATURNO ŽELJEZO I MREŽE

GOTOVA ARMATURA ČBR Q 10
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
6,18 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 12
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
6,07 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 14
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
6,07 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 16
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
6,07 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 18
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
6,07 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 20
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
6,07 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 22
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
6,07 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 25
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
5,93 kn / kg
GOTOVA ARMATURA ČBR Q 8
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
6,18 kn / kg
MREŽA 10 X 10 (10X10) Q 785
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
935,00 kn / kom
MREŽA 10 X 10 (15X15) Q 524
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
621,56 kn / kom
MREŽA 5 X 5 (10X10) Q 196
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
241,18 kn / kom
MREŽA 5 X 5 (15X15) Q 131
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
155,12 kn / kom
MREŽA 6,5 X 6,5 (15X15) Q 221
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
308,84 kn / kom
MREŽA 6 X 6 (10X10) Q 283
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
344,25 kn / kom
MREŽA 6 X 6 (15X15) Q 188
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
219,93 kn / kom
MREŽA 7 X 7 (10X10) Q 385
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
455,81 kn / kom
MREŽA 7 X 7 (15X15) Q 257
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
297,50 kn / kom
MREŽA 8 X 8 (10X10) Q 503
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
600,31 kn / kom
MREŽA 8 X 8 (15X15) Q 335
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
387,81 kn / kom
MREŽA 9 X 9 (15X15) Q 424
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
547,21 kn / kom
VILICE FI 8 15X15
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
2,91 kn / kom
VILICE FI 8 15X20
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
3,06 kn / kom
VILICE FI 8 20X20
Dostupan na upit
Dostupan u trgovini
3,34 kn / kom