Kontakt 01 6642 242

DRVENI PROIZVODI (GRAĐA)

JELOVA REZANA GRAĐA
Dostupan u trgovini
1.691,50 kn / m3
OPLATNA PLOČA 27MM 2000X500A-KL
Dostupan u trgovini
127,95 kn / m2
FOSNA JELOVA KORA
Dostupan u trgovini
1.755,25 kn / m3
OPLATNA PLOČA 27MM 2500X500A-KL.
Dostupan u trgovini
127,95 kn / m2
OSB PLOČE-3 12MM 2500X675 FALC (1,688M2/KOM)
Dostupan u trgovini
39,98 kn / m2
OSB PLOČE-3 22MM 2500X675 FALC (1,6875M2/KOM)
Dostupan u trgovini
66,98 kn / m2
DASKA JELOVA 4M I 5M
Dostupan u trgovini
1.400,02 kn / m3
DRVO U VREĆI
Dostupan u trgovini
20,00 kn / kom
ŠTAFLA JELOVA
Dostupan u trgovini
1.755,25 kn / m3
OSB PLOČE-3 15MM 2500X675 FALC (1,688M2/KOM)
Dostupan u trgovini
49,98 kn / m2
OSB PLOČE-3 18MM 2500X675 FALC (1.688 M2/KOM)
Dostupan u trgovini
56,99 kn / m2
BRODSKI POD 19 MM SA UTOR A/B11,6X4 M
Dostupan u trgovini
65,99 kn / m2
DASKA JELOVA 3M
Dostupan u trgovini
1.399,10 kn / m3
DRVO OGRJEVNO,PAL.2M
Dostupan u trgovini
1.095,00 kn / kom
LAMPERIJA B 12,5X12,5X4
Dostupan u trgovini
44,99 kn / m2
LETVA JELOVA (0.03X0.05X4M), (0.04X0.05X4M)
Dostupan u trgovini
1.819,00 kn / m3